FANDOM


Angielski.png Ta strona dotyczy języka angielskiego Usa.png


Czasu Present Simple używamy, gdy mówimy o:

  • czynnościach zwyczajnych, rutynowych,
  • powtarzających się,
  • faktach, prawdach życiowych,
  • przyzwyczajeniach, nawykach,
  • czynnościach odbywających się według ustalonego harmonogramu.


Na przykład:

It rains a lot in autumn.
The film starts at 7:30


Tworzenie Present SimpleEdytuj

bez Be i czasowników modalnych

Ok.png osoba + czasownik + s(jeśli he, she, it) + dopełnienie
Qm.png (Wh +) Do / Does + osoba + czasownik + dopełnienie
X.png osoba + don't / doesn't + czasownik + dopełnienie

To Be

Ok.png osoba + to be + dopełnienie
Qm.png (Wh +) To be + osoba + dopełnienie
X.png Osoba + to be + not + dopełnienie


Czasy w języku angielskim
Teraźniejsze Present Simple Present Continuous Present Perfect Simple Present Perfect Continuous
Przeszłe Past Simple Past Continuous Past Perfect Simple Past Perfect Continuous
Przyszłe Future Simple Future Continuous Future Perfect Simple Future Perfect Continuous

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki