FANDOM


Angielski Ta strona dotyczy języka angielskiego Usa


Czasu Present Simple używamy, gdy mówimy o:

  • czynnościach zwyczajnych, rutynowych,
  • powtarzających się,
  • faktach, prawdach życiowych,
  • przyzwyczajeniach, nawykach,
  • czynnościach odbywających się według ustalonego harmonogramu.


Na przykład:

It rains a lot in autumn.
The film starts at 7:30


Tworzenie Present SimpleEdytuj

bez Be i czasowników modalnych

Ok osoba + czasownik + s(jeśli he, she, it) + dopełnienie
Qm (Wh +) Do / Does + osoba + czasownik + dopełnienie
X osoba + don't / doesn't + czasownik + dopełnienie

To Be

Ok osoba + to be + dopełnienie
Qm (Wh +) To be + osoba + dopełnienie
X Osoba + to be + not + dopełnienie


Czasy w języku angielskim
Teraźniejsze Present Simple Present Continuous Present Perfect Simple Present Perfect Continuous
Przeszłe Past Simple Past Continuous Past Perfect Simple Past Perfect Continuous
Przyszłe Future Simple Future Continuous Future Perfect Simple Future Perfect Continuous