FANDOM


Angielski Ta strona dotyczy języka angielskiego Usa

Czasu Present Continuous używamy, gdy mówimy o:

  • sytuacjach, które się dzieją teraz, w momencie mówienia,
  • sytuacjach mających miejsce w bieżącym okresie,
  • planach na niedaleką przyszłość.

Na przykład:

I'm watching TV now.
He's arriving this afternoon.


Tworzenie czasu Present ContinuousEdytuj

Ok osoba + to be + czasownik + ing + dopełnienie
Qm (Wh +) To be + osoba + czasownik + ing + dopełnienie
X Osob + to be + not + czasownik + ing + dopełnienie


Czasy w języku angielskim
Teraźniejsze Present Simple Present Continuous Present Perfect Simple Present Perfect Continuous
Przeszłe Past Simple Past Continuous Past Perfect Simple Past Perfect Continuous
Przyszłe Future Simple Future Continuous Future Perfect Simple Future Perfect Continuous