FANDOM


Angielski Ta strona dotyczy języka angielskiego Usa
Past simple oś

Obrazowe działanie czasu Past Simple

Czasu Past Simple używamy, gdy opisujemy:

  • czynności przeszłe, jednorazowe,
  • trwające jakiś czas w przeszłości,
  • czynności powtarzające się w przeszłości.

Na przykład:

I'm went to the cinema yesterday.

Tworzenie czasu Past SimpleEdytuj

Ok osoba + czasownik z ed / II forma czasownika + dopełnienie
Qm (Wh +) Did + osoba + czasownik bez -ed / I forma czasownika
X osoba + didn't + czasownik bez -ed / I forma czasownika + dopełnienie

TO BE

Ok osoba + was/were + dopełnienie
Qm (Wh +) Was/Were + osoba + dopełnienie
X Osoba + wasn't/weren't + dopełnienie

Czasy w języku angielskim
Teraźniejsze Present Simple Present Continuous Present Perfect Simple Present Perfect Continuous
Przeszłe Past Simple Past Continuous Past Perfect Simple Past Perfect Continuous
Przyszłe Future Simple Future Continuous Future Perfect Simple Future Perfect Continuous