FANDOM


Angielski.png Ta strona dotyczy języka angielskiego Usa.png
Past simple oś.png

Obrazowe działanie czasu Past Simple

Czasu Past Simple używamy, gdy opisujemy:

  • czynności przeszłe, jednorazowe,
  • trwające jakiś czas w przeszłości,
  • czynności powtarzające się w przeszłości.

Na przykład:

I'm went to the cinema yesterday.

Tworzenie czasu Past SimpleEdytuj

Ok.png osoba + czasownik z ed / II forma czasownika + dopełnienie
Qm.png (Wh +) Did + osoba + czasownik bez -ed / I forma czasownika
X.png osoba + didn't + czasownik bez -ed / I forma czasownika + dopełnienie

TO BE

Ok.png osoba + was/were + dopełnienie
Qm.png (Wh +) Was/Were + osoba + dopełnienie
X.png Osoba + wasn't/weren't + dopełnienie

Czasy w języku angielskim
Teraźniejsze Present Simple Present Continuous Present Perfect Simple Present Perfect Continuous
Przeszłe Past Simple Past Continuous Past Perfect Simple Past Perfect Continuous
Przyszłe Future Simple Future Continuous Future Perfect Simple Future Perfect Continuous

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki