FANDOM


Angielski Ta strona dotyczy języka angielskiego Usa


To be

Have got

Czasy

Okresy warunkowe

Czasowniki modalne

 • can
 • could
 • must
 • should
 • may

Liczebniki nieokreślone

 • some, any, much, many, a few, a lot of, a little

Używanie

 • a, an, the
 • How long...?, for, since
 • will, going to
 • as ... as, too, enough
 • must, mustn't, needn't

Pisanie

 • listy
 • porównywanie i ocenianie
 • ankieta

Stopniowanie przymiotników

Przyimki kierunku

 • onto, off, into, out of, past, from, to, over, through, along, across, up, down, towards, under, away from

Przyimki miejsca

 • in, on, under, behind, next to/besides, near, opposite, in fron of, between, at